2 Cronici

Cine a scris cartea?

Un cărturar post-exil (după exil) a strâns materiale din diverse surse istorice pentru a creea o cronică a istoriei poporului său. Această persoană nu este cunoscută și rămâne anonimă, deși Ezra a fost propus ca posibil autor al cărții. Oricine ar fi acest „cronicar”, el a folosit documente oficiale și neoficiale pentru a scrie această poveste istorică. După cum menționam în capitolul precedent, 2 Cronici, în original, făcea parte dintr-o singură carte alături de 1 Cronici, fiind separate doar în jurul anului 200 î.e.n., când Septuaginta, versiunea greacă a Vechiului Testament, a fost tradusă.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

2 Cronici acoperă perioada ascensiunii lui Solomon la tron (971 î.e.n.) până când ultimul rege al lui Iuda este dus în exil în Babilon în anul 586 î.e.n.. Accentul cărții este pe regatul lui Iuda. Autorul era mult mai preocupat să spună povestea descendenților lui David care au domnit peste Iuda, decât de istoria regatului de nord al Israelului. Centralitatea Ierusalimului, unde era localizat și templul, se potrivește cu planul general al cărții care se concentrează pe preoție.

Cartea 2 Cronici a fost scrisă probabil în secolul cinci î.e.n. „după revenirea unui grup mic de evrei în Iuda, odată cu căderea Imperiului Babilonian. Comunitatea, determinată să reconstruiască templul și să se reașeze în Țara Sfântă, s-a trezit curând luptându-se să supraviețuiască.”1 Evreii au reconstruit în cele din urmă templul, dar au stagnat ani de zile în lupta lor de a-și recâștiga țara. Pe acest fundal cronicarul ilustrează istoria evreilor, axându-se pe binecuvântările acordate de Dumnezeu atunci când liderii sunt credincioși Legii Lui.

De ce este cartea 2 Cronici importantă?

Cartea se deschide cu Solomon care se urcă pe tronul unei națiuni unite, solidificându-și autoritatea și distrugând revoltele timpuriu (1 Regi 2). Apoi, el construiște templul magnific al lui Dumnezeu, folosind planurile pe care Dumnezeu le-a dat tatălui său David. Șase din cele nouă capitole devotate regelui Solomon se concentrează pe construirea templului, o misiune rezervată pentru el încă dinaintea nașterii lui (2 Cronici 2-7).

Când împărăția se destramă sub conducerea lui Roboam, fiul lui Solomon, leviții din tot Israelul rămân de partea lui Roboam și se strâng la Ierusalim pentru a-și continua îndatoririle preoțești (10:1-19). Dar tronul era caracterizat de un ciclu de dreptate urmat de corupție. Unii regi au fost complet răi, ignorând legea lui Dumnezeu și conducând poporul spre un comportament păcătos. Câțiva regi, precum Solomon, încep ca drepți, însă se pierd pe parcurs. Alții rătăcesc, dar se căiesc, precum Manase (33:1-25). Câțiva regi doar, ca Ezechia, Iosia, au fost onorați cu epitaful: „El a făcut ce este bine înaintea Domnului” (29:2, 34:2). Prin toată cartea 2 Cronici vedem cum credincioșia este răsplătită și trădarea este judecată.

Un pasionat de istorie va aprecia numeroasele referiri la personalități seculare marcante din acea perioadă. De la Tiglat-Pileser din Asiria, până la Sanserib, la Nebucadnețar din Babilon, lideri care au jucat un rol important în viitorul politic al lui Iuda.

Care este ideea principală?

Evreii întorși din exil aveau nevoie să li reamintească cine era Dumnezeul lor și modul în care El acționa. Istoria le oferea cele mai bune lecții. „Autorul a folosit istoria lui Iuda pentru a demonstra că Dumnezeu își binecuvântează poporul când ei rămân credincioși și se închină cu bucurie Domnului.”2

Un scriitor nota:

„Istoria în sine este o chemare la închinare și o invitație la speranță. Dacă evreii din Iuda aveau să îl pună pe Dumnezeu pe primul loc, cum făcuse generații în trecut, și aveau să-și arate dedicarea având un zel similar pentru închinare, Dumnezeu cu siguranță avea să-și arate credincioșia față de ei. Descendenții lui David avea să ia din nou tronul din Sion, iar Împărăția lui Dumnezeu avea să fie stabilită peste întregul pământ.”3

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

La fel ca pentru israeliți, istoria ne poate pune în mișcare amintirile. Poți să-ți amintești momentele în care Dumenzeu te-a binecuvântat? Astfel de amintiri sunt în sine niște binecuvântări, dar și încurajări să continuăm în umblarea în sfințenie, cu speranță și încredere.

Dacă îți vine greu să-ți amintești momente specifice când Dumnezeu a lucrat în viața ta, cum ar fi să începi un obicei devoțional? Un jurnal de rugăciune în care să-ți notezi rugăciunile făcute, iar răspunsurile la ele pot acționa pentru tine ca propriul „tău” manual de istorie. Dumnezeu vrea să ne amintim lucrările pe care El le face, pentru ca noi să-L putem lăuda și să avem speranță pentru viitor.

  1. Larry Richards, The Bible Reader's Companion (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1991), electronic ed., accessed through Libronix Digital Library System.
  2. Richards, The Bible Reader's Companion.
  3. Richards, The Bible Reader's Companion.

Related Articles