2 Împărați

Cine a scris cartea?

Cum am menționat în capitolul precedent, 1 și 2 Împărați, formau inițial o singură carte istorică. Autorul nu este indicat în text și nici nu este cunoscut de cei care studiază cărțile Bibliei. Interpretând stilul în care a fost scrisă cartea, cel mai probabil aceasta a fost scrisă de un profet care s-a axat pe credincioșia – sau necredincioșia – lui Iuda și Israel față de legământul lui Dumnezeu. Ezra, Ezekiel și Ieremia, fiecare dintre ei este un posibil autor.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

2 Împărați continuă istoria împărăției divizate, începând povestea din jurul anului 853 î.e.n.. În 722 î.e.n., puternicul Imperiu Asirian invadează regatul de nord, împrăștiind sau luând captivi din poporul lui Israel. Dar Iuda rămâne intact. Apoi Asiria se prăbușește înaintea babilonienilor, care cuceresc capitala Ninive în 612 î.e.n.. Până în anul 605 î.e.n. Babilonul domină Iuda, ia o parte din popor captiv, iar în 586 î.e.n. distruge Ierusalimul și ia și mai mulți prizonieri în robie. Mulți dintre oamenii care erau considerați valoroși pentru imperiu, cum au fost Daniel și membrii familiei regale, au fost duși în Babilon. Până la sfârșitul cărții 2 Împărați poporul lui Dumnezeu nu mai locuiește în Țara Promisă. Multe regiuni din țară devin nelocuibile datorită distrugerii sau arderii, sau a altor tactici ale armatei babiloniene, în timp ce poporul este luat în robie, împrăștiat și decimat de dușmanii lor.

Cartea se încheie cu un fel de epilog, arătându-ne puțin din destinul lui Ioiachin – ultimul conducător adevărat al lui Iuda, urmat de o serie de regi-marionete conduși de Babilon. Dacă Ieremia a scris mare parte din cartea Împăraților, cu siguranță el nu ar fi putut scrie această secțiune care are loc în Babilon, deoarece el fusese dus în Egipt cu ani înainte.

De ce este cartea 2 Împărați importantă?

2 Împărați ne înfățișează multe evenimente și personaje unice. Doi oameni sunt înviați din morți (2 Împărați 4:32-37; 13:20-21). Profetul Ilie pleacă de pe pământ fără să moară (2:1-18); Enoh este singurul om în Biblie care a mai făcut asta (Geneza 5:21-24). Apele Iordanului sau fost despărțite de două ori (2 Împărați 2:8, 14). Acestea și alte evenimente miraculoase mărturisesc lucrarea continuă a lui Dumnezeu în mijlocul poporului său.

Perioada de timp pe care o acoperă textul include apariția primilor profeți care scriu în Israel. Amos și Osea au mers la poporul Israel, în timp ce Isaia, Ioel, Mica, Naum, Habacuc, Țefania și Ieremia au profețit în Iuda, ambele grupuri invitând poporul la pocăință și avertizându-i de judecata lui Dumnezeu. Autorul a devotat spațiu extins lucrării lui Elisei după ce Ilie a fost luat la cer, oferind o atenție specială numeroaselor miracole înfăptuite de Elisei.

Niciunul din regii Israelului nu este descris ca acționând corect în ochii lui Dumnezeu; fiecare dintre ei și-a condus poporul mai adânc în idolatrie. Câțiva din regii lui Iuda au fost drepți, Ioas, Ozia, Ezechia și Iosia. Ezechia i-a ținut la distanță pe asirieni încrezându-se în Dumnezeu. Iosia, mai târziu, a instituit o reformă spirituală și mai mare. Niciunul dintre eforturile lor nu a fost suficient să oprească judecata lui Dumnezeu care și-a găsit împlinirea în blestemele din legământul mozaic (Deuteronom 28).

Care este ideea principală?

Conjucturile internaționale au jucat un rol important în destinul lui Iuda și Israel. Totuși, autorul cărții 2 Împărați face o legătură directă între apostazia israeliților – conduși de regii lor răi – și distrugerea lor ca națiune, îndreptând atenția asupra judecății lui Dumnezeu asupra copiilor Săi rătăcitori. În pofida avertismentelor multiple din partea profeților lui Dumnezeu și invitațiilor de a se întoarce de la căile lor la Dumnezeu, poporul a continuat să trăiască în păcat. Spre pierzarea lor, ei nu au crezut că Dumnezeu va permite ca națiunea lor să fie distrusă de invadatori.

Totuși, Dumnezeu nu și-a uitat promisiunea făcută lui David. Dumnezeu a salvat o rămășiță din popor și a păstrat linia regală intactă, astfel încât, într-o zi, poporul Lui să revină în țara lor și să îl aștepte pe Răscumpărător.

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

2 Împărați ne învață o importantă lecție de viață: acțiunile au consecințe. „Pocăiește-te! Păcatul va aduce judecata.”. Astfel i-a avertizat Dumnezeu pe evrei prin profeți. Iuda și Israel au învățat pe calea grea că Dumnezeu e serios în ceea ce spune.

Noi cum vom învăța această lecție? Privește în inima ta. Se împotrivește chemării lui Dumnezeu? Sau îți poți recunoaște păcatul și să te întorci la El?

Related Articles

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.