3 Ioan

Cine a scris cartea?

Apostolul Ioan se identifică în 3 Ioan drept „bătrânul” (3 Ioan 1:1), la fel cum a făcut și în 2 Ioan. La momentul scrierii acestor cuvinte din ultima sa epistolă, Ioan se apropia de sfârșitul vieții sale, o viață schimbată într-un mod extraordinar cu șaizeci de ani în urmă, când Isus îi chemase pe Ioan și pe fratele lui, Iacov, să iasă din barca lor de pescuit. Cei doi frați au lăsat în urmă traiul lor și pe tatăl lor și s-au dus să-L urmeze pe Isus (Matei 4:21-22). În timp ce Iacov a fost primul dintre cei doisprezece apostoli care a murit pentru credința sa, Ioan a trăit mai mult decât toți ceilalți. Ioan s-a referit la sine însuși, în evanghelia scrisă de el, ca fiind „ucenicul pe care îl iubea Isus” (Ioan 21:20), o descriere care scoate în evidență una dintre cele mai importante teme din scrierile lui Ioan, printre care se numără și 3 Ioan: dragostea lui Dumnezeu manifestată în viețile ființelor omenești.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Deși nu putem determina cu precizie data scrierii, din cauza lipsei de informații concrete, probabil că 3 Ioan a fost scrisă în jurul anului 90 d.H., de pe insula Patmos, unde apostolul Ioan fusese exilat. Ioan a scris scrisoarea pentru Gaius, liderul unei biserici sau al mai multor biserici din Asia Mică. Apostolul fusese înștiințat cu privire la dificultățile provocate de un bărbat pe nume Diotref și acum îi scria lui Gaius pentru a întări lucrurile de care acesta trebuia să țină cont pentru ca să abordeze într-un mod potrivit problemele respective.

De ce este cartea 3 Ioan importantă?

În timp ce Gaius se lupta cu anumite necazuri în zona lui, Ioan voia să-l îndrume nu doar cu privire la modul în care să răspundă la aceste dificultăți, ci și la modul în care să se raporteze la cei care proclamă adevărul. Cele trei epistole ale lui Ioan au în comun subiectul părtășiei – cu Dumnezeu, cu dușmanii evangheliei și, în 3 Ioan, cu cei care proclamă adevărul. Ioan voia să se asigure că bisericile vor întâmpina călduros oamenii care călătoreau și predicau evanghelia, vor fi ospitalieri și se vor îngriji de călătoria lor „într-un chip vrednic de Dumnezeu” (3 Ioan 1:6).

Care este ideea principală?

Apăruseră probleme în biserica din Asia. Diotref preluase controlul asupra uneia dintre bisericile de acolo și își folosea puterea pentru a interzice unor misionari călători să intre în biserică. La un moment dat, biserica văzuse în el calități de conducător și îl pusese în poziție de conducere, dar acum, când era într-o poziție de putere, puterea i se urcase la cap. El refuza să-i primească pe misionarii aceia în biserică, le interzicea să predice și să se odihnească împreună cu biserica. Mai rău, după ce primise o mustrare din partea lui Ioan, cu ceva timp în urmă, Diotref refuzase să asculte (3 Ioan 1:9).

Această situație problematică l-a determinat pe Ioan să-i scrie lui Gaiuso scrisoare în care îi laudă pe credincioși că se țin tare adevăr și că fac acest lucru cu o atitudine plină de dragoste. Acești creștini se străduiau să facă din evanghelie o realitate în viața lor prin modul în care se purtau unii cu alții. Drept răspuns la veștile despre purtarea bună a acestor creștini, membri de rând ai bisericii, Ioan îi încurajează să continue să se iubească unii pe alții și să-i sprijine pe credincioșii care îi vizitau și care se dăruiseră pe ei înșiși slujind bisericile din Asia.

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Cum demonstrezi ospitalitatea față de alți creștini, mai ales față de cei care îți slujesc ție și altora din biserica ta locală și din biserici din diferite părți ale lumii? Pentru a fi ospitalier cu alții este nevoie de un nivel de acceptare și încredere care nu ni se cere în viața noastră de fiecare zi. Ne obligă să ne bazăm pe legătura comună în Isus Hristos, mai curând, decât pe legături de sânge sau pe o experiență comună. Ne forțează să ieșim din zona de confort și să intrăm într-un teritoriu în care trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu.

Ioan a folosit cuvinte precum dragoste și adevăr pentru a descrie acest mod de a trăi și a folosit exemplul negativ al lui Diotref pentru a ilustra pericolele de a o lua pe un drum diferit. Noi avem răspunderea, creștini fiind, să trăim conform cu adevărul pe care îl găsim în viața și lucrarea lui Isus, să ne îngrijim de cei care îi slujesc pe cei din poporul lui Dumnezeu și să îi susținem. Domnul nostru era înconjurat de oameni care se îngrijeau de nevoile Lui. A treia epistolă a lui Ioan ne învață că ar trebui să facem și noi la fel pentru cei care duc mai departe învățătura lui Isus în zilele noastre.

Related Articles

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.