Coloseni

Cine a scris cartea?

Pavel nu vizitase niciodată Colose înainte de a scrie această scrisoare pentru creștinii coloseni. Așa se explică salutările personale pe care le include la sfârșitul scrisorii, un lucru pe care obișnuia să îl facă în cazul scrisorilor pentru biserici pe care nu le vizitase (de exemplu, Romani). Pavel căuta să dezvolte legături personale cu oamenii pe care spera să îi învețe și să îi slujească, în loc să meargă din oraș în oraș și să-și manifeste autoritatea apostolică. Tonul mai personal din finalul unei astfel de scrisori ar fi fost cu atât mai important în ce privește formarea unei legături cu credincioșii coloseni, având în vedere faptul că, parțial, motivul pentru care le scria era acela de a-i critica pe învățătorii religioși care se infiltraseră în biserica din Colose.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Pavel a scris această scrisoare pentru biserica din Colose în 60-61 d.H., în timpul primei perioade de detenție în Roma, după ce primise vești că ei se luptau cu o erezie hristologică. Raportul a venit prin Epafra, foarte probabil liderul bisericii din Colose, care se convertise prin Pavel în timpul slujirii apostolului în Efes, lucrare care durase ceva mai mult de doi ani. Epafra venise la Roma pe de o parte pentru a-i sluji lui Pavel în timp ce acesta se afla în închisoare (Filimon 1:23), iar pe de alta, pentru a-i vorbi despre învățăturile periculoase pe care le auzeau colosenii. Pavel a trimis această scrisoare, împreună cu cele pentru Efeseni și Filimon, prin Tihic, care era însoțit de Onisim (Coloseni 4:7; Filimon 1:10-12). Tihic era un tovarăș de lucrare al lui Pavel și ar fi fost capabil să-i ajute pe credincioșii coloseni să înțeleagă și să aplice învățăturile apostolului din scrisoare.

De ce este cartea Coloseni importantă?

Biserica din Colose era supusă atacului din partea învățătorilor falși care denigrau divinitatea lui Isus; ei îi învățau că Isus nu era cu adevărat Dumnezeu. Deși Pavel nu vizitase niciodată biserica aceea, a abordat direct aceste chestiuni. Natura lui Isus Hristos de Creator și Răscumpărător nu era negociabilă, așa că Pavel le-a scris pentru a contribui cu înțelepciunea sa la această situație dificilă. Pentru el era extrem de important ca această biserică să-L cunoască pe Dumnezeu în toată măreția și slava Lui, nu în modul denaturat prezentat de învățătorii falși (Coloseni 1:25; 2:1-2).

Care este ideea principală?

În această carte, apostolul Pavel Îl descrie pe Isus cu unele dintre cele mai înălțătoare cuvinte din tot Noul Testament, concentrându-se asupra întâietății și atotsuficienței lui Hristos în toate lucrurile. Pavel Îl prezintă pe Hristos ca fiind centrul Universului, nu doar în calitate de Creator activ, dar și ca beneficiar al creației – prin aceea că a luat trup omenesc. Hristos a fost și este imaginea văzută a Dumnezeului nevăzut, în El fiind prezentă toată plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2:9). Datorită naturii Sale divine, Isus este suveran, mai presus de toate lucrurile, cu o autoritate dată de Tatăl. Ca atare, Isus este și Capul bisericii. El a împăcat toate lucrurile cu El prin moartea Lui pe cruce făcându-i pe credincioși vii pentru Dumnezeu și așezându-i pe calea vieții drepte. Această concepție corectă despre Hristos a slujit drept antidot pentru erezia colosenilor, dar reprezintă și o piatră importantă în temelia vieții și doctrinei creștine atât atunci cât și acum.

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Concepția ta despre Isus Hristos va influența toate aspectele vieții tale. Mulți vor astăzi numai sfaturi practice și ajutor pentru a trăi viața de zi cu zi, dar resping subiecte „ezoterice” precum doctrina și teologia, pentru că li se pare că nu au legătură cu realitatea de zi cu zi. Pavel avea o opinie diferită. El a văzut că problemele legate de hristologie, cu care se confrunta biserica din Colose, aveau și o importanță practică. Credincioșii au murit împreună cu Hristos; prin urmare, noi trebuie să murim față de păcatele noastre. De asemenea, am fost înviați cu Hristos; prin urmare, trebuie să trăim bine în El și să manifestăm calitățile motivate de dragoste creștină. Și pentru că El este Domn peste toate, viața creștinului este o viață de supunere față de Isus. Îl urmezi pe Isus așa cum ar trebui? Credința noastră în Isus Hristos ar trebui să ne transforme relațiile din fiecare domeniu al vieții noastre: în familie, în bisericile noastre, în lumea în care trăim.

Related Articles

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.