Estera

Cine a scris cartea?

Autorul necunoscut al cărții Estera a fost cel mai probabil un evreu foarte familiar cu curtea regală persană. Descrierea detaliată a vieții de la curte și a tradițiilor, la fel și a evenimentelor care s-au petrecut în carte, ne sugerează un autor martor. Deoarece perspectiva lui era pro-evreiască, cărturarii cred că autorul era un evreu care scria pentru rămășița care se întoarse în Iuda, sub Zorobabel. Unii au sugerat că Mardoheu însuși ar fi autorul, deși acoladele din text referitoare la el sugerează că o altă persoană, poate unul din contemporarii lui mai tineri, ar fi fost autorul.

Cartea este intitulată după „vedeta” povestirii, o fată tânără, evreică, pe nume Hadasa, care a fost luată de lângă protectorul ei, Mardoheu, și forțată să intre în competiție pentru afecțiunea regelui. Această concurentă improbabilă la un concurs de frumusețe ajunge să fie încoronată ca regină a Persiei și i se dă un alt nume, Estera, care înseamnă „stea”.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Evenimentele din cartea Estera s-au întâmplat între anii 483 și 473 î.e.n., în timpul primei jumătăți a domniei regelui Xerxe, care a ales-o pe Estera ca regină a sa. În acea perioadă, prima rămășiță a poporului evreu care se întorsese în Iuda se luptau să-și reinstitue închinarea la templu după legea lui Moise. Dar Estera și Mardoheu, împreună cu mulți alți evrei, aleseseră să nu facă drumul de întoarcere în Iuda. Ei păreau să fie mulțumiți să rămână în Susa, capitala Persiei, unde are loc și acțiunea povestirii.

Cartea a fost scrisă cel mai devreme în anul 470 î.e.n. și probabil nu mai târziu de 424 î.e.n., în timpul domniei fiului lui Xerxe, Artaxerxe.

De ce este cartea Estera importantă?

Estera este singura carte din Biblie unde nu este menționat numele lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu era absent. Prezența lui permează mare parte din poveste, ca și cum El ar fi în spatele scenei coordonând „coincidențele” și circumstanțele pentru ca voia Lui să se împlinească.

La fel ca în cartea Rut, această carte stă în picioare ca una dintre cele mai frumos scrise texte biblice. Folosind opt ospețe pentru a construi sistematic suspansul și a-l rezolva, autorul a construit povestea în mod chiastic – folosind o tehnică literară specific evreiască în care evenimentele se oglindesc între ele în mod invers. Ascultătorii din acea vreme ar fi recunoscut evenimentele importante și ar fi urmărit tensiunea crescândă cu înțelegere.

Haman, al doilea în comanda regelui, era un descendent de-al lui Agag, regele amaleciților, care erau dușmani străvechi ai poporului lui Dumnezeu (Numeri 24:7, 1 Samuel 15:8). El aruncă sorțul, numit „pur”, pentru a determina ziua în care evreii aveau să fie exterminați (Estera 3:7-9). Sărbătoarea Purim, celebrată și astăzi de către evrei, comemorează eliberarea evreilor de planul lui Haman (9:24-32).

Care este ideea principală?

Deși scopul principal al cărții Estera a fost să relateze originile sărbătorii Purim, o tema mult mai mare strălucește prin această poveste. Suveranitatea și credincioșia lui Dumnezeu pătrunde fiecare scenă. Nimic nu este pură coincidență, pare să ne spună cartea Estera. Suveranitatea lui Dumnezeu este cel mai bine sumarizată de Mardoheu care îi spune Esterei: „...cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?” (Estera 4:14).

Când pentru Mardoheu și Estera evenimentele păreau scăpate de sub control, când regele a decretat ruina poporului evreu, când răul părea să fie triumfător... Dumnezeu era la lucru. El a lucrat în zilele lor negre (Estera a fost luată în harem [2:1-16]), ascultarea lor plină de credincioșie (Estera și-a riscat viața înaintea regelui [5:1-3]) și victoriile lor (Estera dezvăluie planul lui Haman și evreii își distrug dușmanii [7-9]). Acest mesaj este clar: Dumnezeu este suveran chiar și atunci când viața nu are sens.

Dumnezeu este și cel mai mare Împlinitor al Promisiunilor. Mardoheu îi spune Esterei: „...dacă vei tăcea acuma, ajutorul și izbărvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri.” (Estera 4:14). Cuvintele lui Mardoheu reflectă credincioșia cu care Dumnezeu avea să-și onoreze legământul făcut cu Avraam și David.

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Viața poate fi grea. Pot veni timpuri dificile, iar durerea nu poate fi evitată. Când viața nu mai are sens, te întorci spre Dumnezeu sau te depărtezi de El? Lasă această carte să te încurajeze, pentru că Dumnezeu este mereu prezent. Isus ne-a numit „prieteni” (Ioan 15:15), iar Duhul Sfânt este „Mângâietor” (14:26). Încrede-te și supune-te, cum a făcut Estera. Și privește cum Dumnezeu țese în tăcere toate evenimentele pentru gloria Lui... și pentru binele nostru.

Related Articles

Credința la locul de muncă

Investești mai mult de o treime din viața ta la locul de muncă. Opresti ceasul desteptator, deschizi calculatorul, pornești motoarele la 8 dimineața, te odihnești câteva minute la prânz, și îți menții mintea și trupul în priză până apune soarele. Apoi, mâine o iei de la capăt. Sună familiar? Și atunci, te întrebi cum poate […]

Read More