Hagai

Cine a scris cartea?

Profetul Hagai a consemnat cele patru mesaje pentru poporul evreu din Ierusalim în 520 î.H., la optsprezece ani de la întoarcerea lor din exilul babilonian (538 î.H.). Hagai 2:3 pare să indice că profetul văzuse Ierusalimul înainte de distrugerea templului și de exilul din 586 î.H., ceea ce înseamnă că avea peste 70 de ani când și-a transmis profețiile. Din aceste date începe să se contureze imaginea lui Hagai. El era un bărbat mai în vârstă care privea în urmă spre gloria națiunii sale, un profet plin de o dorință intensă de a vedea că poporul său se ridică din cenușa exilului și își revendică locul cuvenit de lumină a lui Dumnezeu pentru celelalte popoare.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Profeția lui Hagai a venit într-un moment în care poporul lui Iuda era extrem de vulnerabil. Ei fuseseră smeriți de exilul lor în Babilon, încrezători în întoarcerea lor în Țara Promisă, pentru ca apoi să fie atât de descurajați de opoziția față de eforturile de reconstruire a templului încât au renunțat la acest proiect (Ezra 4:24). Acum, după șaisprezece ani, iudeii erau receptivi la mesajul lui referitor la reconstruirea casei Domnului.

Spre deosebire de majoritatea profeților, Hagai își datează clar profețiile, până la data exactă. El a transmis patru mesaje diferite: primul, în ziua de 29 august 520 î.H. (Hagai 1:1); al doilea, în ziua de 17 octombrie 520 î.H. (2:1); și ultimele două, în 18 decembrie 520 î.H. (2:10, 20). Aceste mesaje i-au încurajat pe oamenii din poporul lui Iuda să termine construcția templului și să aibă nădejde în Dumnezeu pentru promisiunea binecuvântărilor viitoare.

De ce este cartea Hagai importantă?

După mii de ani, cartea Hagai rămâne unică printre cărțile profeților Vechiului Testament dintr-un motiv esențial: poporul lui Iuda a ascultat! Mesajul lui Hagai despre reconstruirea templului a fost înflăcărat, simplu și direct (Hagai 1:8). Nimeni nu se putea înșela cu privire la efectul mesajului, nu era nevoie să se întrebe dacă îndemnurile sale fuseseră urmate – rezultatele aveau să fie vizibile pentru toată lumea. Prin actul fizic de reconstruire a templului, poporul a început să indice o schimbare în viața spirituală: de la devotamentul pentru propria persoană la devotamentul față de Dumnezeu.

Care este ideea principală?

Hagai a avut un mesaj important pentru toți iudeii care se întorseseră recent din exil. Ei Îl uitaseră pe Dumnezeul lor, alegând în schimb să se concentreze asupra intereselor proprii, așa că era timpul să își reconsidere căile (Hagai 1:5, 7). Nimic nu era mai important pentru ei decât să arate că Domnul ocupa locul central în gândurile și acțiunile lor, astfel că Hagai i-a sfătuit să termine reconstrucția templului lui Dumnezeu.

Totuși, în loc să-i lase singuri cu sarcina aceasta de reconstrucție, Hagai a continuat să le predice și să-i încurajeze cu nădejdea slavei viitoare în templu și a biruinței ce avea să vină asupra dușmanilor poporului lui Dumnezeu (2:7-9, 21-22). Conform mesajului lui Hagai, dacă poporul Îl punea pe Dumnezeu în locul central din viața lor, urma să înțeleagă binecuvântările viitoare pe care le avea Dumnezeu pregătite pentru poporul Său.

Cum se aplică aceste lucruri în viața mea?

Iudeii care emigraseră din Babilon în locurile lor natale din Iuda s-au confruntat cu o opoziție puternică, atât pe plan extern, cât și intern. Ezra 4:1-5 consemnează împotrivirea externă față de proiectul de reconstruire a templului. Dușmanii lui Iuda au încercat mai întâi să se infiltreze printre constructori și când asta nu a funcționat, au recurs la tactici de înfricoșare. Hagai, pe de altă parte, s-a concentrat asupra opoziției din interior, adică asupra păcatelor lor. Fără să se gândească, fără să fie preocupați de acest lucru, iudeii puseseră propriile interese mai presus de cele ale Domnului, urmărind propria siguranță, fără să ia în calcul statutul casei Domnului.

Încurajarea lui Hagai în privința reconstruirii templului, în fața neglijenței iudeilor, ne aduce aminte de îndemnul lui Pavel pentru creștini de a-și zidi viața pe temelia care este Isus Hristos (1 Corinteni 3:10-17). Zidești tu o viață care reflectă statutul tău de templu al Duhului Sfânt, lăsând în urmă o moștenire ce va trece testul timpului? Poți găsi încurajare pentru acest proiect de construcție în cele patru predici pline de pasiune ale acestui profet al Vechiului Testament.

Related Articles

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.