Iuda

Cine a scris cartea?

La fel ca în cazul celorlalte epistole generale, titlul acestei scurte cărți este dat de numele autorului. Cei mai mulți specialiști consideră că autorul este Iuda, fratele vitreg al lui Isus, din cel puțin două motive. În primul rând, el însuși se identifică drept „fratele lui Iacov” (Iuda 1:1), ceea ce înseamnă că probabil nu era apostolul pe nume Iuda, un bărbat care era numit „fiul lui Iacov” (Luca 6:16). Faptul că autorul cărții Iuda spune despre sine că este fratele lui Iacov îl situează, foarte probabil, în familia lui Isus. (Vezi pagina despre Epistola lui Iacov pentru mai multe informații.) În al doilea rând, în Matei 13:55 sunt consemnate numele fraților lui Isus – Iacov și Iuda. [Evangheliile rețin numele Judas, dar traducerile în engleză l-au scurtat în Jude – probabil din același motiv din care nimeni nu ar dori azi să-i dea copilului său numele de Iuda (Judas), din cauza asocierii cu Iuda (Judas) Iscarioteanul, ucenicul care l-a trădat pe Isus.]

La fel ca fratele lui mai mare, Iacov, nici Iuda nu a crezut în Isus ca Domn în timpul vieții acestuia pe Pământ. Abia după răstignirea și învierea lui Isus i s-au deschis ochii și lui Iuda și a început și el să-L urmeze pe fratele său vitreg, Isus. Versetul 5 din 1 Corinteni 9 oferă o informație incitantă, semnalând că frații Domnului și soțiile lor mergeau în călătorii misionare. Din aceste detalii insuficiente începem să ni-l imaginăm pe Iuda ca pe un om care a fost sceptic pentru o vreme, dar care a ajuns la un moment dat să aibă o credință puternică în Isus. În timp ce călătorea proclamând evanghelia, spunând în fiecare localitate mesajul mântuirii, numele său era luat mereu drept cel al lui Iuda Iscarioteanul, dar el prezenta un exemplu viu de credincioșie, într-un contrast izbitor cu cel al trădătorului.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Se știe că epistola lui Iuda este extrem de greu de datat, în primul rând din cauză că Biblia și tradiția oferă atât de puține detalii personale despre autor, iar textul însuși se ferește să menționeze indivizi sau locuri concrete. Singurul indiciu disponibil pentru cititorii de azi este asemănarea izbitoare dintre cărțile Iuda și 2 Petru. Presupunând că Petru a scris primul epistola lui (64-66 d.H.), probabil că Iuda și-a scris epistola cândva între anul 67 și anul 80 d.H.

De ce este cartea Iuda importantă?

Exprimarea concisă și tăioasă din Iuda comunică ideea, pe care el o considera de o urgență imperioasă, și anume că este nevoie ca învățătorii falși să fie condamnați și înlăturați din biserică. Numele redus de cuvinte arată că Iuda nu avea de gând să irosească spațiu vorbind vag despre acest subiect. El vedea în biserică oameni și practici care meritau condamnarea, inclusiv respingerea autorității și căutarea propriilor plăceri. Ca răspuns la aceste erori, Iuda folosește imagini biblice pentru a arăta clar ce gândea despre toate aceste lucruri: de la Cain care își omoară fratele, pe Abel, până la pedepsirea oamenilor păcătoși care trăiau în Sodoma și Gomora (Iuda 1:7, 11).

Care este ideea principală?

Iuda are în vedere un scop dublu: voia să îi demaște pe învățătorii falși care se infiltraseră în comunitatea creștină și voia să-i încurajeze pe creștini să rămână tari în credință și să lupte pentru adevăr. Iuda recunoștea că în multe cazuri învățătorii falși reușeau să umble de colo-colo fără să fie observați de cei credincioși, așa că el se străduia să îi facă mai conștienți de pericol descriind cu detalii sugestive cât de îngrozitori erau acești aducători de dezbinare. Dar pe lângă dorința de a-i conștientiza pur și simplu de aceste lucruri, lui Iuda i se părea important ca ei să se împotrivească celor care lucrau împotriva lui Isus Hristos. Credincioșii trebuiau să facă acest lucru amintindu-și învățăturile apostolilor, susținându-se unii pe alții în credință, rugându-se în Duhul Sfânt și păstrându-se în dragostea lui Dumnezeu (Iuda 1:17, 20-21).

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Luptă pentru adevăr! Ține piept erorii, nu o accepta! Cartea lui Iuda reprezintă un exemplu perfect de declarație directă și nemiloasă, cu poruncile și afirmațiile scurte care răzbat din pagină de parcă ar fi mitraliate. Dar în vremea noastră, stilul tăios, direct, a devenit nepoliticos și inacceptabil. În multe cercuri, forța exprimării lui Iuda nu ar fi tolerată, mulțimile preferând partea mai blândă și mai moderată a credinței creștine. Dar Iuda ne amintește că există un moment și un loc în care trebuie ca adevărul să fie protejat cu intransigență de cei care caută să-l nimicească.

În ce fel poți participa la apărarea adevărului de eroare?

Related Articles

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.