Obadia

Cine a scris cartea?

Obadia este cartea cea mai scurtă din Vechiul Testament și s-ar părea că profetul Obadia a considerat că fiecare cuvânt era un bun de mare valoare. Pare că nu își putea permite cuvinte care prin care să se descrie în vreun fel pe sine sau familia sa. Prin urmare, deși în Scriptură mai apar alți doisprezece bărbați cu numele Obadia, cercetătorii textului biblic nu pot identifica în mod cert autorul cărții dintre aceștia. Deși identitatea acestui profet este învăluită în mister, accentul pus de Obadia pe Ierusalim în profeția sa referitoare la judecata asupra națiunii străine a lui Edom, ne îngăduie să presupunem, cel puțin, că Obadia provenea de undeva din apropierea cetății sfinte, din împărăția de sud a lui Iuda.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Este aproape imposibil să datăm cu acuratețe cartea Obadia, din cauza prea puținelor informații de ordin istoric din text. Deși au fost propuse mai multe opțiuni, cel mai bine argumentată este cea care plasează profeția lui Obadia în anii 840 î.H., ceea ce înseamnă că este cel mai timpuriu profet scriitor, cu câțiva ani înainte de Ioel și contemporan cu Elisei. Cea mai importantă dovadă pentru această dată timpurie provine din Obadia 1:10-14, care indică o invazie a edomiților asupra Ierusalimului. Deși Edom era o națiune prea slabă pentru a invada vreodată Iuda pe cont propriu, fără îndoială că a participat alături de alte națiuni la invazie, când vântul schimbării i-a fost favorabil.

În anii 840, când Edom s-a revoltat împotriva regelui Ioram al lui Iuda, și filistenii, și arabii au invadat Ierusalimul (2 Regi 8:20-22; 2 Cronici 21:16-17). Deși 2 Cronici nu indică participarea edomiților la invazie, versetele din Obadia 1:10-14 descriu comportamentul violent al edomiților față de vecinii lor, stând la pândă pe drumurile din apropiere pentru a-i ucide pe cei care fugeau de invadatorii din Ierusalim. Este posibil ca edomiții să fi auzit de invadarea Ierusalimului de către puteri străine și să fi intrat și ei în schemă pentru ca să poată profita de pe urma jefuirii vecinilor lor din Ierusalim.

De ce este cartea Obadia importantă?

În cea mai mare parte, textul cărții prezintă judecata asupra națiunii străine a Edomului, ceea ce face ca Obadia să fie unul din cei numai trei profeți care au transmis judecăți în primul rând asupra națiunilor străine (Naum și Habacuc sunt ceilalți doi). În timp ce alte cărți profetice conțin pasaje de judecată la adresa lui Edom sau a altor națiuni, faptul că Obadia se concentrează exclusiv asupra altor națiuni scoate în evidență un adevăr semnificativ, deși dificil, despre relația omenirii cu Dumnezeu: când oamenii se îndepărtează sau se situează în opoziție cu poporul lui Dumnezeu, se pot aștepta la judecată, mai degrabă, și nu la restaurare, la sfârșitul vieții.

Care este ideea principală?

Numele lui Obadia, care înseamnă „închinător al lui Iahve”, oferă un contrapunct interesant la mesajul judecății pronunțate împotriva Edomului, vecinul din sud-vest al lui Iuda.1 Ca închinător al lui Iahve, Obadia s-a situat pe o poziție de smerenie înaintea Domnului; el și-a acceptat deplin locul umil înaintea Dumnezeului atotputernic.

Nu a fost o greșeală faptul că Dumnezeu a trimis la poporul din Edom un om cu numele „închinător al lui Iahve”. Edom se făcuse vinovat de mândrie înaintea Domnului (Obadia 1:3). Aveau despre ei înșiși o părere mai înaltă decât se cuvenea; se credeau destul de măreți pentru a batjocori, pentru a fura de la și chiar a face rău poporului ales al lui Dumnezeu. Dar „Domnul Dumnezeu”, un nume pe care Obadia îl folosește pentru a accentua puterea suverană a lui Dumnezeu asupra popoarelor, nu va sta nepăsător și nu va lăsa ca poporul Lui să sufere pentru totdeauna (1:1). Prin intermediul lui Obadia, Dumnezeu a amintit Edomului de purtarea rea față de poporul Său (1:12-14) și a promis răscumpărarea, nu edomiților, ci poporului lui Iuda (1:17-18). Poporul edomit, care a dispărut în cele din urmă din istorie, rămâne unul dintre cele mai bune exemple ale adevărului din Proverbe 16:18, care spune: „Mândria merge înaintea pieirii și trufia înaintea căderii.”

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Profeția lui Obadia se concentrează asupra puterii distrugătoare a mândriei. Ne amintește de consecințele trăirii unei vieți egoiste, în care ne urmărim doar împlinirea dorințelor personale, fără a lua în considerare impactul asupra celor din jur. Te lupți cu ideea de a lăsa deoparte propriile planuri și dorințe pentru cele ale lui Dumnezeu sau ale altora? Deși această mândrie a făcut parte din viața ființelor umane decăzute încă de la tragedia căderii din Eden, Obadia ne atrage atenția în mod serios și ne amintește să ne punem sub autoritatea lui Dumnezeu, să ne supunem poftele scopurilor Sale și să nădăjduim să fim poporul Său când va veni momentul restaurării tuturor lucrurilor.

  1. Walter L. Baker, "Obadiah," in The Bible Knowledge Commentary: Old Testament, ed. John F. Walvoord and Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1985), 1453.

Related Articles

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.