Osea

Cine a scris cartea?

Osea a dezvăluit foarte puține lucruri despre trecutul său, deși cartea care prezintă profețiile sale oferă câteva frânturi din viața sa. Numele profetului înseamnă „mântuire”, foarte posibil o referire la poziția lui Osea în Babilon ca o rază de speranță pentru cei care aveau să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu în urma auzirii mesajului Său.1 Ascultând de porunca lui Dumnezeu, Osea s-a căsătorit cu Gomer, o mireasă pe care Dumnezeu a descris-o prin cuvintele „o nevastă curvă” (Osea 1:2), o femeie care i-a născut trei copii lui Osea, doi fii și o fiică (1:4, 6, 9). Dumnezeu a folosit numele copiilor lui Osea, alături de lipsa de loialitate a soției lui, pentru a transmite mesaje concrete poporului Israel.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

In Hosea 1:1, the prophet identified the kings that ruled during his prophetic ministry. The first four—Uzziah, În Osea 1:1, profetul îi identifică pe regii care au domnit în timpul lucrării sale de profet. Primii patru – Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia – au domnit în împărăția din sud a lui Iuda, din 790 î.H. până în 686 î.H., în timp ce Ieroboam al II-lea a domnit în împărăția din nord a lui Israel din 782 î.H. până în 753 î.H. Aceasta arată că Osea a trăit pe la mijlocul până înspre sfârșitul secolului al VIII-lea înainte de Hristos (755-715 î.H.), ceea ce înseamnă că a fost contemporan cu profeții Isaia și Mica.

Osea a îndreptat prima parte a avertismentelor sale profetice împotriva lui Ieroboam II, un descendent al casei lui Iehu, al cărui fiu, Zaharia, avea să ajungă în curând la pieire (Osea 1:4; 2 Regi 15:8-12). Pentru că profeția aceasta împotriva descendenților lui Ieroboam implica nașterea copiilor lui Osea, putem trage concluzia că el a trăit în împărăția din nord, unde numele copiilor săi ar fi avut cel mai mare impact.

De ce este cartea Osea importantă?

Osea a legat mesajul său de viața sa personală mai mult decât orice alt profet. Prin căsătoria cu o femeie despre care știa că avea să-i înșele încrederea și prin numele copiilor săi, care transmiteau mesaje de judecată asupra lui Israel, cuvântul profetic al lui Osea a izvorât din viața familiei sale. Ciclul pocăință, răscumpărare, restaurare atât de evident în profeția lui Osea – chiar și căsătoria sa (Osea 1:2; 3:1-3) – rămâne strâns legat de viețile noastre. Această succesiune se întâlnește des în viața oamenilor cât se poate de reali, amintindu-ne că Scripturile nu sunt nici pe departe doar o colecție de afirmații abstracte, fără legătură cu viața reală. Dimpotrivă, Scripturile își croiesc drum în existența noastră de zi cu zi, având comentarii despre subiecte care au un impact asupra tuturor acțiunilor și relațiilor noastre.

Care este ideea principală?

Structura urmărește cinci cicluri de judecată și restaurare, astfel fiind clară tema recurentă a cărții Osea: deși Dumnezeu va impune judecata asupra păcatului, El îi va aduce mereu înapoi la El pe cei din poporul Său. Dragostea lui Dumnezeu pentru Israel, un popor mai interesat de sine decât de călăuzirea lui Dumnezeu pentru viețile lor, strălucește pe fondul întunericului idolatriei lor și al nedreptății (Osea 14:4).

Pe tot cuprinsul cărții, Osea vorbește despre poporul lui Dumnezeu care Îi întoarce spatele Domnului și se îndreaptă spre alți zei (4:2-3; 8:5-6). Această înclinație spre idolatrie însemna că israeliții trăiau ca și când nu ar fi fost poporul lui Dumnezeu. Și deși Dumnezeu le spusese acest lucru prin nașterea celui de-al treilea copil al lui Osea, Lo-ammi, El le-a amintit și că El va reface în cele din urmă relația lor cu El, folosind limbajul intim și personal, dat de termenii precum „copii”, pentru a descrie poporul Său rătăcit (1:9-10; 11:1).

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Cunoști puterea mântuitoare a lui Dumnezeu, oferită acum prin Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, în calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, ai oferit „răscumpărarea” sau iertarea către persoanele din viața ta care au fost cândva sub judecată ta? Pe lângă faptul că ne oferă un exemplu pentru dragostea lui Dumnezeu pentru un popor care Îl ignora pe Dumnezeu, cartea Osea ne arată și cum arată iertarea și restaurarea într-o relație apropiată. Cartea Osea ilustrează faptul că nimeni nu este dincolo de oferta iertării noastre pentru că nimeni se află în afara ofertei de iertare a lui Dumnezeu. Sigur, Dumnezeu aduce judecata asupra celor care se îndepărtează de El, dar actul puternic de restaurare al lui Osea în propria căsnicie stabilește ștacheta la un nivel foarte înalt pentru aceia dintre noi care căutăm evlavia în viața noastră.

  1. Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Peabody, Mass.: Hendrickson, 2006), 448.

Related Articles

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.