Țefania

Cine a scris cartea?

În Țefania 1:1, autorul se prezintă spunând că este „fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia”. Aceasta este o prezentare unică, printre profeți, cu această listă lungă de strămoși, până la stră-străbunicul lui Țefania, Ezechia. De ce s-a oprit la Ezechia? Cel mai probabil, profetul voia să scoată în evidență descendența sa regală, el fiind descendentul unuia dintre regii buni ai lui Iuda. Referința „locul acesta” din Țefania 1:4 indică faptul că el a profețit din Ierusalim, în timp ce numeroasele referiri la închinarea de la templu demonstrează cunoașterea serioasă a culturii religioase din Israel. Toți acești factori zugrăvesc imaginea unui om care se afla în centrul lumii politice și religioase din Iuda, un om a cărui apropiere de cercurile puterii ar fi făcut ca mesajul șocant transmis de el să aibă un impact și mai mare.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Cartea ne spune că Țefania a profețit în timpul domniei lui Iosia, regele lui Iuda, din 640 până în 609 î.H. (Țefania 1:1). Putem încerca să stabilim exact când a profețit Țefania ținând cont de câteva detalii din text. Mai întâi, în 2:13, profetul se referă la căderea cetății Ninive, un eveniment care a avut loc în anul 612 î.H. Mai departe, Țefania citează frecvent din Lege (de exemplu, compară 1:13 cu Deuteronomul 28:30, 39), un document care a rămas pierdut în Iuda în cea mai mare parte a domniei lui Iosia. Prin urmare, este mai probabil ca Țefania să fi profețit în ultima parte a domniei lui Iosia, după ce regele a descoperit sulurile cărții Legii, în 622 î.H. (2 Cronici 34:3-7).

Toate acestea arată că Țefania a crescut sub domnia predecesorilor lui Iuda: bunicul lui Iosia, Manase, un rege rău, și fiul acestuia, tânărul și la fel de răul Amon. În tinerețea sa, profetul în devenire trebuie să fi fost înconjurat de capcanele idolatriei, de sacrificarea copiilor și de ucideri nedrepte, toate acestea având o influență puternică asupra unei minți tinere (2 Regi 21:16; 2 Cronici 33:1-10). Dar Țefania a crescut și a devenit un om al lui Dumnezeu, capabil să țină piept acestor lucruri și să proclame mesajul judecății și al nădejdii pentru un popor care se rătăcise.

De ce este cartea Țefania importantă?

Această carte menționează ziua Domnului mai mult decât orice altă carte din Vechiul Testament, clarificând imaginea căderii lui Iuda în mâna puterii Babilonului și judecata finală și restaurarea întregii omeniri în viitor. În acest caz, se referă în principal la vremea apropiată a judecății asupra poporului lui Iuda. Țefania a văzut în ziua Domnului nimicirea țării sale, a vecinilor săi și în cele din urmă, a întregului Pământ (Țefania 1:2, 4; 2:10). Țefania a scris că ziua Domnului era aproape (1:14), că va fi o vreme a mâniei (1:15), că va veni ca o judecată pentru păcat (1:17) și în cele din urmă va avea drept urmare binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu printre cei din poporul Său (3:17).

Care este ideea principală?

Asemenea scrierilor altor profeți, cartea Țefania respectă tiparul judecății asupra tuturor oamenilor pentru păcatul lor, urmată de restaurarea poporului ales al lui Dumnezeu. Ținta principală a mesajului judecății lui Dumnezeu, poporul din Iuda, căzuse grav în păcat sub domnia regelui lor, Manase. Profeția lui Țefania chema imperios la sfințenie și puritate în viața unui popor păcătos în profunzime. Poporul lui Iuda Îi întorsese demult spatele lui Dumnezeu, atât în viața personală, cât și în închinarea lor. Aceasta reflecta profunzimea păcatului lor și cât de mare era nevoia ca poporul lui Dumnezeu să fie curățit pe calea sa spre restaurare.

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Locuitorii din Iuda transformaseră închinarea la Dumnezeu într-un fiasco. Nu numai că își construiseră propriile locuri de închinare în care să venereze alți zei (numite „înălțimi” în Vechiul Testament), dar începuseră să și întineze templul, care la momentul acela era locașul lui Dumnezeu (Țefania 1:9).

Noi, cei care suntem credincioși în Hristos în zilele noastre, ne batem joc de închinare când trăim în păcat evident. Vii înaintea Domnului cu o expresie falsă pe chip, săptămână de săptămână, prefăcându-te că ești așa cum trebuie, fără să trăiești cu adevărat o viață de credință? Lasă-l pe Țefania să-ți amintească în ce mod serios privește Dumnezeu viața ta și relația ta cu El. Dacă ai eșuat, amintește-ți de mesajul din Țefania 3 – Dumnezeu este mereu un Dumnezeu al restaurării și al nădejdii.

Related Articles

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.