Zaharia

Cine a scris cartea?

Nepotul preotului Ido, Zaharia, a profețit pentru poporul lui Iuda după întoarcerea lor din exilul de șaptezeci de ani în Babilon (Zaharia 1:1, Neemia 12:1, 4, 16). Bunicul lui Zaharia s-a întors din Babilon, împreună cu nepotul său încă foarte mic, cu primul grup de israeliți cărora li s-a permis să se întoarcă, în 538 î.H., în urma decretului lui Cirus, regele Persiei. Datorită familiei din care se trăgea, Zaharia era și preot, nu doar profet. Astfel, el cunoștea îndeaproape practicile legate de închinarea religioasă a evreilor, chiar dacă nu a slujit niciodată într-un templu reclădit. Cât era doar un tânăr, la momentul primelor profeții (Zaharia 2:4), este foarte probabil ca viața lui să se fi suprapus parțial cu domnia lui Xerxes I (485-465 î.H.), împăratul care a rămas cunoscut cititorilor Bibliei pentru că a făcut-o pe Estera împărăteasă a Persiei (Estera 1:1).1

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Zaharia era tânăr, mai ales în comparație cu Hagai, contemporanul său, căruia i s-a alăturat pentru a transmite mesajele Domnului pentru rămățișa evreilor care se întorseseră recent din Babilon. În timp ce mesajul general al lui Hagai are un ton de avertizare mai degrabă (atrăgând atenția asupra păcatului poporului și asupra egoismului iudeilor preocupați doar de ei înșiși), Zaharia pune accentul pe încurajarea israeliților în eforturile lor de a reconstrui templul.

Viziunile și mesajele lui Zaharia din capitolele 1-8 au loc în general în aceeași perioadă ca acelea ale lui Hagai, începând din octombrie-noiembrie 520 î.H., cu o chemare la pocăință pentru poporul lui Iuda (Zaharia 1:1). Apoi el a primit opt viziuni în noaptea agitată din 15 februarie 519 î.H. (1:7), urmate de patru mesaje pe care le-a predicat în 7 decembrie 518 î.H. (7:1). Deși mesajele sale finale din capitolele 9-14 nu sunt datate, menționarea Greciei în 9:13 sugerează că profețiile au venit mult mai târziu în viața sa, probabil cândva în anii 480 î.H., înainte ca Ezra (458 î.H.) și Neemia (444 î.H.) să sosească și să revitalizeze poporul evreu din nou.

De ce este cartea Zaharia importantă?

Cartea Zaharia conține cele mai clare și cele mai multe pasage mesianice (despre Mesia) dintre cărțile profeților mici. În această privință, s-ar putea spune că Zaharia este o versiune în miniatură a cărții Isaia. Zaharia Îl înfățișează pe Hristos atât la prima Sa venire (Zaharia 9:9), cât și la a doua venire (9:10–10:12). Conform celor spuse de Zaharia, Isus va veni ca Mântuitor, Judecător și în cele din urmă, ca Rege drept care Își va conduce poporul din Ierusalim (14:8-9).

Care este ideea principală?

Numele lui Zaharia înseamnă „Iahve Își amintește”, un nume foarte potrivit pentru scopul profețiilor sale.2 Cartea sa abundă în speranța că Dumnezeu Își va aminti promisiunile făcute poporului Său, chiar și după tot timpul acela petrecut de ei în afara țării. Profetul a folosit o structură simplă de opt viziuni (Zaharia 1:1–6:15), patru mesaje (7:1–8:23) și două oracole (9:1–14:21) pentru a anticipa finalizarea construcției templului și domnia finală, viitoare, a lui Mesia, în Ierusalim. Asemenea multor altor profeți, Zaharia a văzut frânturi izolate din viitor; prin urmare, anumite evenimente care par să aibă loc unul după celălalt în viziunea lui Zaharia, sunt despărțite, de fapt, de generații sau de milenii.

Zaharia a avut profeții concrete despre viitorul imediat și mai îndepărtat pentru un popor abia întors din exil, ceea ce fără îndoială a fost o mare încurajare pentru ei. Poporul tot avea să fie judecat pentru păcat (5:1-11), dar oamenii aveau să fie curățiți și restaurați (3:1-10) și Dumnezeu avea să-Și rezidească poporul (1:7-17). Zaharia își încheie cartea privind înspre viitorul îndepărtat, mai întâi la respingerea lui Mesia de către Israel (9:1–11:17), iar apoi la domnia Lui finală, când Israel va fi în sfârșit eliberat (12:1–14:21).

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Te-ai luptat cu sentimentul de descurajare? Citește cartea Zaharia. Chiar dacă are partea ei de enunțuri ale judecății asupra poporului lui Iuda și mai mult de atât, este plină de speranță în domnia viitoare a Domnului asupra poporului Său. Este ușor să te lași prins în evenimentele adesea deprimante ale vieții de zi cu zi, să pierzi perspectiva de ansamblu asupra lucrurilor și să trăiești fără speranță. Cartea Zaharia slujește spre îndreptarea acestei tendințe din viața noastră. Noi avem o nădejde sigură. Ce înviorător este acest gând!

Following the Hebrew text, many translations of Esther call the king of Persia Ahasuerus, the Hebrew name for Xerxes.

  1. Urmând textul ebraic, multe traduceri ale cărții Estera redau numele de Ahașveroș pentru împăratul Persiei, acesta fiind numele ebraic pentru Xerxes.
  2. F. Duane Lindsey, "Zechariah," in The Bible Knowledge Commentary: Old Testament, ed. John F. Walvoord and Roy B. Zuck (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1985), 1545.

Related Articles

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.