Pacea care întrece orice înțelegere

Pace. Șoptește-ți acest cuvânt și parcă dintr-o dată îți poți simți inima mai relaxată. Când ai pace, simți o încredere interioară că lucrurile nu scapă de sub control, indiferent de circumstanțe. Mintea ta are pace. Inima ta nu bate cu anxietate. Concentrarea ta este bună.

Însă, mult prea des, pacea este ca un fluture greu de prins. Chiar și creștinii aleargă după el și nu-l pot ajunge. Poate că, pacea adevărată este cea mai rară virtute, care vine atunci când decizi să îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt.

Așadar, dacă Dumnezeu promite pace, haideți să descoperim cum o putem găsi în cele mai stresante zile ale noastre! Privește cu atenție, pe marginea promisiunilor lui Isaia, unde acest fluture greu de prins, se odihnește:

„Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.” (Isaia 26:3-4)

Haideți să luăm pe bucăți această promisiune și să descoperim secretul păcii. Tare înseamnă „ a te sprijini de ceva pentru suport”, iar inimă are aici sensul de „a forma sau a încadra”. Luate împreună, aceste cuvinte semnifică faptul că Dumnezeu va da pace deplină dacă „inima ta este sprijinită, încadrată de ceva pentru suport”.

Pe ce ar trebui să te sprijini? Pe Dumnezeu, după cum spune și versetul: „Cel cu inima tare….se încrede în Tine”. Atunci când te încrezi în El, te arunci în gol, ca atunci când joci acel joc de încredere, căzând pe spate și așteptând să fii prins de brațele celor din jurul tău. Atunci când ai încredere în Dumnezeu, refuzi toate celelalte lucruri ajutătoare și te lași cu toată greutatea pe Cel care este capabil să ofere suport stabil.

Poate Dumnezeu să te susțină? După cum spune versetul 4, El este „stânca veacurilor”.

Și, cum te va susține? În două moduri: El te va „ține” (te va păzi, te va veghea) în pacea Lui perfectă, care în ebraică înseamnă shalom. Practic, Dumnezeu te va păzi cu shalom – care semnifică o siguranță infinită, o odinhă continuă și un calm perfect.

Ați observat de unde vine acel calm perfect? Nu de la tine, ci de la Dumnezeu, pe măsură ce te bazezi și te încrezi în El. Nu este de mirare că această goană nesfârșită a lumii după pace, îi lasă cu mâna goală: ei caută în locul greșit! Pavel a spus că pacea lui Dumnezeu „întrece orice pricepere” (Filipeni 4:7) Nu se poate găsi în tehnici de controlare a minții sau în a gestionarea anumitor situații. Secretul shalom este încrederea în Dumnezeu.

Dorinți un rezumat bun al studiului biblic de mai sus? Dumnezeu oferă odihnă completă celor care se bazează pe El pentru suport, a celor care se încred în El ca fiind o Stâncă puternică și statornică.

Deci, în care situație ai nevoie de pace astăzi? Te confrunți cu o situație înspăimântătoare? Încrede-te în El. Te simți panicat, nesigur de ce ai de făcut? Încrede-te în El. Ești îngrijorat cu privire la locul tău de muncă, la cineva drag sau la o situație scăpată de sub control? Predă-o lui Dumnezeu. El îți promite shalom, dacă te lași cu toată greutatea pe El, și nu pe tine:

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6)

Astăzi, alege un lucru care te distrage și te neliniștește. Lasă-l în mâna lui Dumnezeu în mod intenționat. Dă-i drumul și lasă-l.

Cine știe, poate în locul lui, vei descoperi în palma ta un fluture care se odihnește.

Adaptat din “Peace That Exceeds Understanding,” Insights (April 2001): 1-2. Copyright © 2001 by Insight for Living. Toate drepturile rezervate în toată lumea.

Drepturile de autor pentru traducerea in limba română sunt rezervate © 2015 de Charles R. Swindoll, Inc. Toate drepturile rezervate în toată lumea.

Posted in Christian Living and tagged , , .

Organizația Insight for Living Ministries își dorește să comunice cu excelență adevărurile Scripturii într-o manieră precisă, clară și practică, astfel încât oamenii să înțeleagă planul lui Dumnezeu pentru viața lor precum și cât de important este rolul lor de creștini autentici într-o lume nevoiașă, ostilă și disperată.