1 Samuel

Cine a scris cartea?

În Biblia evreiască, 1 și 2 Samuel formează o singură carte. Traducerea grecească a Bibliei, Septuaginta, a fost prima versiune care a împărțit texul în două. Deși intitulată după numele personajului principal – profetul Samuel – cartea nu are un autor clar identificat. Totuși, Samuel ar fi putut-o scrie și cu siguranță a pus la dispoziție informațiile pe care le citim în 1 Samuel 1:1-24:22, care este o biografie a vieții și carierei lui până aproape de moarte. 1 Cronici 29:29 notează faptul că Samuel, împreună cu Natan și Gad, au scris „faptele Împăratului David”. Dovezi din cadrul scrierilor sugerează că 1 și 2 Samuel au fost compilate de cineva care aparținea școlii de profeți și care a folosit documentele lui Samuel, Natan și Gad[1].

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

1 Samuel 27:6 face referire la împărțirea monarhiei, când zece seminții ale lui Israel s-au răzvrătit împotriva celor două din Iuda, fapt ce s-a întâmplat după domnia lui Solomon. De aici, putem concluziona că perioada în care a fost scrisă cartea începe cândva după moartea lui David (971 î.e.n.) și a continuat până după moartea lui Solomon (931 î.e.n). Deoarece cartea nu conține nicio referire la invazia asiriană din 722 î.e.n., cel mai probabil a fost scrisă înainte de perioada exilului.

Evenimentele care au loc în 1 Samuel s-au desfășurat pe o perioadă de aproape 110 ani, întinzându-se de la sfârșitul perioadei judecătorilor, când s-a născut Samuel (aproximativ 1120 î.e.n.) până la moartea lui Saul (1011 î.e.n.). Vedem nașterea lui Samuel, chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu și lucrarea lui profetică ulterioară, înălțarea și prăbușirea Împăratului Saul, ungerea și maturizarea tânărului David. Acțiunea din Întâi Samuel are loc în ținutul Israel, unde evreii au invadat și s-au așezat (vezi Iosua). Numeroase alte popoare continuă să trăiască în jurul Israelului, deseori distrugând pacea și încurajându-i pe israeliți să se îndepărteze de credința lor.

De ce este cartea 1 Samuel importantă?

În această perioadă critică a istoriei Israelului, poporul lui Dumnezeu s-a transformat dintr-o alianță precară de seminții într-o națiune unită cu o formă de guvernământ condusă de un rege. Au înlocuit tumultul unei vieți trăite sub judecători cu stabilitatea unei monarhii puternice.

Întâi Samuel se axează pe întemeierea monarhiei. Poporul cere un rege, după cum aveau și națiunile din jur (1 Samuel 8:5). Saul, primul rege, deși „cu un cap mai înalt decât toți” nu avea o inimă neprihănită, iar moștenitorii lui nu au fost destinați să poarte mai departe coroana (9:1-15:35). Dumnezeu îl instruiește pe Samuel să îl ungă pe David împărat. David fiind cel mai tânăr fiu din casa lui Isai, din Betleem (16:1-13).

Mare parte din cartea 1 Samuel urmărește isprăvile lui David ca tânăr muzician, păstor și războinic. Suntem martori la victoria neașteptată pe care o are asupra lui Goliat (17:1-58), prietenia profundă pe care o are cu Ionatan (18:1-4) și priceperea militară crescândă (18:5-30). David a așteptat răbdător tronul, deseori urmărit și obligat să se ascundă de Saul. Cartea se încheie cu moartea lui Saul (31:1-3), care vine ca un punct de despărțire între 1 Samuel și 2 Samuel.

Care este ideea principală?

Întâi Samuel înregistrează începuturile monarhiei în Israel, urmărind viața profetului Samuel, domnia neferictiă a regelui Saul și alegerea supremă a lui Dumnezeu: David împărat. Câteva teme sunt proeminente de-a lungul cărții.

Providența: Dumnezeu, în mod repetat a folosit evenimentele de zi cu zi în favoarea scopurilor Sale. S-a folosit de relația tensionată dintre Ana și Penina (1 Samuel 1:1-28), l-a condus pe Saul la Samuel când Saul era în căutarea măgarilor tatălui său (9:1-27), iar David a ajuns cu mâncare la frații săi, exact când să-l audă pe Goliat (17:1-58). Acestea sunt doar câteva exemple.

Domnia: Ca Rege divin, Dumnezeu a numit un vice-rege, pe David, să domnească peste poporul Lui. Această istorie validează legitimitatea casei lui David de conducătoare a Israelului. De asemenea, îndeplinește profeția lui Iacov, care spune că toiagul de domnie nu se va îndepărta din Iuda,care este seminția lui David (Geneza 49:10).

Inversarea soartei umane: Sterilitatea Anei a fost înlocuită de un copil (1 Samuel 1:1-28, 2:21); Samuel a ajuns profet în locul fiilor lui Eli (2:12, 3:13); Saul s-a înălțat chiar dacă venea dintr-o seminție mică; iar David a fost uns împărat deși era cel mai mic fiu (16:1-13). Tiparele obișnuite omenești au fost inversate de Dumnezeu astfel încât planul Său să se îndeplinească, demonstrându-și suveranitatea peste toate.

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Dumnezeu este suveran și în secolul douăzeci și unu. Își va îndeplini planurile cu sau fără cooperarea noastră. Dar după cum de adevărat a fost în viața lui Samuel, Saul și a lui David, răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu afectează rezultatele noastre. Îl vom asculta pe El cum a făcut-o Samuel și David și vom trăi vieți marcate de binecuvântare? Sau, la fel ca Saul, vom încerca să trăim după regulile noastre? „Ascultarea face mai mult decât jertfele”, Samuel i-a spus lui Saul (1 Samuel 15:22). Acest adevăr ne vorbește și nouă, astăzi.

  1. Norman L. Geisler, A Popular Survey of the Old Testament (Peabody, Mass.: Prince Press, 2007), 107.

Related Articles

Un copac ce oferă adăpost

Cu puțin înainte de moartea lui, Samuel Taylor Coleridge a scris „Youth and Age” („Tinerețea și vârsta”) în care reflecta asupra anilor săi trecuți și asupra puterii pe care o avea în anii tinereții. Pentru mine, rândul cel mai emoționant din această carte neobișnuită este următoarea afirmație: „Prietenia este ca un copac ce oferă adăpost…” […]

Read More