Daniel

Cine a scris cartea?

Intitulată după autorul ei, cartea Daniel este rezultatul timpului petrecut în Babilon ca evreu exilat din Israel. Când era doar un tânăr, Daniel a călătorit până în Babilon cu un grup de nobili israeliți, oameni cu potențial pe care puterea învingătoare i-a considerat de folos (Daniel 1:3-4). Odată ajuns în Babilon, conducătorii i-au dat numele de Beltșațar într-un efort de a-l face să se identifice mai puternic cu noua lui casă (1:7). Daniel a trăit pe toată perioada celor șaptezeci de ani de robie (1:21; 9:2), ajungând să devină unul din cei trei administratori peste întregul imperiu (6:1).

Daniel a notat experiențele și profețiile pentru exilații evrei în timpul șederii lui în capitala babiloniană, unde slujirea lui înaintea împăratului i-a oferit privilegiul și accesul în cele mai înalte ranguri ale societății. Slujirea lui plină de credincioșie față de Dumnezeu într-o țară și o cultură complet diferită de a sa, îl pun în lumină ca un personaj aproape unic pe paginile scripturii – Daniel este unul dintre personajele principale ale Bibliei care realizează o cronică complet pozitivă a acțiunilor sale.

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Babilonienii au exilat grupul care îl includea și pe Daniel și cei trei prieteni ai lui – cunoscuți mai bine după numele lor babiloniene de Șadrac, Meșac și Abed-Nego – în inima culturala a întregului imperiu, cetatea Babilonului, în anul 605 î.e.n.. Această mișcare face parte din prima dintre cele trei deportări (605, 597 și 586 î.e.n.) realizate de babilonieni cu poporul Israel, după ce l-au învins pe necredinciosul împărat Ioiachim (2 Împărați 23:36-24:2). Adolescentul Daniel s-a trezit în mijlocul unei culturi religioase puternic politeiste, ceea ce însemna că avea ample oportunități de a greși. Totuși, el a rămas ferm în credința sa, chiar printre babiloniei, în câteva chestiuni importante – incluzând reguli de dietă și practici de închinare (Daniel 1:8-16, 6:6-12).

De ce este cartea Daniel importantă?

Cartea Daniel este una din puținele cărți din Biblie a cărei acțiune are loc în timpul judecății poporului evreu (multe cărți o prezic sau privesc înapoi la acea perioadă), într-o națiune străină. Fie că este vorba de contrastul dintre închinarea idolatră a culturii și puritatea plină de credincioșie a lui Daniel sau despre aroganța lui Nebucadnețar și umilitoarea lui întâlnire cu Dumnezeu, contextul păgân din cartea Daniel face ca puterea lui Dumnezeu să strălucească într-o manieră magnifică și maiestuoasă, care iese în evidență în Scriptură. Cartea Daniel exprimă foarte clar faptul că adevăratul Dumnezeu este conducător suprem peste pământ și cer (Daniel 4:17), chiar și atunci când totul pare pierdut, iar consecințele păcatului par copleșitoare.

Care este ideea principală?

Cartea Daniel conține un amestec unic regăsit în Vechiul Testament, deoarece, deși începe cu fapte istorice în capitolul 7 face o puternică tranziție spre viziuni cu privire la evenimente viitoare semnificative pentru evrei. În mod particular, Daniel 9:24-27 oferă o cronologie meticuloasă a perioadei în care Mesia avea să vină și a evenimentelor ce aveau să urmeze.

În ambele secțiuni, Daniel prezintă o apărare puternică pentru suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, chiar și peste o multitudine de puteri străine ego-centrice. Această temă a suveranității reapare în numeroase ocazii, incluzând salvarea lui Daniel din cușca leilor, a prietenilor lui din cuptorul aprins și venirea viitoare a Celui Îmbătrânit de Zile ca să își mântuiască poporul de forțele răului (Daniel 3:23-30; 6:19-23; 7:9-22).

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Daniel și prietenii lui temători de Dumnezeu au fost forțați să trăiască în Babilon, departe de casă, departe de țara pe care Dumnezeul lor le-o promisese. Mai târziu în carte, Daniel profețește încercările teribile care urmau să vină peste Țara Promisă (Daniel 11:31). Însă, indiferent care ar fi fost încercările, ele erau mereu rezultatul păcatului.

Ai îndurat vreodată greutatea sau consecințele păcatului și ai simțit vreodată că Dumnezeu te-a părăsit, că te-a lăsat singur într-o lume îndepărtată de tot ce înseamnă acasă? Cartea Daniel pictează portretul unui servitor credincios al lui Dumnezeu în mijlocul unei astfel de lumi. Ea ne arată cum să perseverăm în speranță când nu este nicio soluție imediată la problemele care ne doboară.

Related Articles

Ziua Judecății

„Cartea Vieții” este un concept din Noul Testament cu rădăcini adânci în Vechiul Testament ( Exod 32:32-33; Daniel 12:12; Maleahi 3:16). Credincioșii din vremurile Vechiului Testament erau salvați de har, prin credință, dacă onorau vechiul legământ. Când Isus a inițiat un nou legământ, le-a spus ucenicilor: „ …bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”” […]

Read More