Geneza

Cine a scris cartea?

Cărțile din Vechiul Testament rareori includ vreo mențiune cu privire la cine este autorul lor. Pentru a afla cine a scris o anumită carte privim la resurse din exterior. Tradiția evreiască și alți autori biblici îl numesc pe Moise, profetul și eliberatorul Israelului, ca autor al întregului Pentateuh – primele cinci cărți din Vechiul Testament. Educația primită la curtea faraonului (Fapte 7:22) și comuniunea lui profundă cu Iahve – numele în ebraică al lui Dumnezeu – susțin această premiză. Isus însuși a confirmat că Moise este autorul (Ioan 5:45-47), la fel și scribii și fariseii din timpul Său (Matei 19:7, 22:24). 

Derivat cuvântul ebraic toledoth, prima carte a Bibliei intitulată „Geneza” în Septuaginta, care este traducerea grecească a Scripturilor evreiești. Cuvântul înseamnă „început, origine”1, sau o generare, și este o temă fundamentală întrepătrunsă printre paginile acestei cărți. 

Moise a scris cartea Genezei pentru poporul Israel, pe care el l-a scos din robia egipteană și la dus înapoi în țara părinților lor. Geneza ne oferă o istorie a acestor strămoși – proveniența lor, călătoriile lor și legămintele lor cu Dumnezeu. Deoarece evenimentele din celelalte cărți ale Pentateuhului sunt răspunsuri la promisiunile care se găsesc în Geneza, o istorie a relației lui Dumnezeu cu strămoșii evreilor era o încurajare și o inspirație pentru sclavii eliberați și disperați după libertate și prosperitate în Țara Promisă. 

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Primele unsprezece capitole ale Genezei ne schițează istoria timpurie a rasei umane. După potop, focusul rămâne pe legătura dintre Dumnezeu și o familie din Mesopotamia, în care capul familiei era Avram, numit mai târziu Avraam. De la râul Eufrat (Irak-ul din zilele noastre), până în regiunea pe care noi azi o cunoaștem drept Siria, evenimentele se mută spre sud, în Canaan (Israelul de astăzi) și Egipt. 

Geneza acoperă cea mai mare perioadă de timp dintre toate cărțile Scripturii, mai lungă chiar și decât toate cărțile Biblie aduse împreună. Deși istoria antică înregistrată în primele unsprezece capitole nu ne oferă niciun fel de indicație cu privire la trecerea exactă a timpului, istoria lui Avram începe în jurul anului 2091 î.e.n. (Geneza 12:1) și cartea se încheie cu moartea lui Iosif în Egipt, în jurul anului 1805 î.e.n. (50:26). 

De ce este cartea Geneza importantă?

Cititorii cărora se adresează cartea Genezei o prețuiau ca pe o istorie a poporului lor. Ea le spunea povestea creației și se ocupa de întreaga rasă umană, până în clipa în care Dumnezeu a inițiat o relație personală cu strămoșul lor Avraam. Geneza le-a revelat promisiunile eterne făcute de Dumnezeu lui Avraam, Isaac și Iacov – promisiuni care se extind și urmașilor lor. Cartea Geneza oferea acestui popor călcat în picioare, în așteptarea lor de a se întoarce în „țara promisă”, mângâiere și speranță. 

Pentru cititorii care au urmat, Geneza oferă un fundament detaliat pentru restul Bibliei. Aici învățăm despre geografia și istoria antică și ni se prezintă oameni și evenimente importante la care se fac referire și în celelalte cărți din Biblie. Învățăm despre păcatul originar, efectul lui distructiv asupra omenirii și despre planul lui Dumnezeu de răscumpărare pentru acel păcat printr-un Fiu al poporului Israel ce avea să vină (Geneza 3:15, 22:18, 49:10). 

Care este ideea principală?

Biblia este divizată în două părți principale, Vechiul și Noul Testament. Testament este un alt mod de a spune legământ. Legămintele apar des în cartea Genezei, ele ajutând la definirea relației dintre Dumnezeu și poporului Lui în diverse perioade de timp. Păcatul a distrus pacea perfectă dintre Dumnezeu și oameni (Geneza 3), iar omenirea, în loc să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu, a fost împovărată cu un blestem. Dar Dumnezeu a pus la punct un plan de răscumpărare și binecuvântare prin legăminte, prima dată cu Avraam (Geneza 12:1-5), reafirmat cu Isaac (26:1-35), iar apoi cu Iacov (28:1-22). Aceste promisiuni s-au aplicat Israelitilor în Egipt și generațiilor următoare. Geneza pregătește scena pentru restul planului de răscumpărare al lui Dumnezeu, prin Fiul Său, Isus Hristos. 

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

Este ușor să te pierzi în înșiruirile de genealogii din Geneza și să nu vezi imaginea de ansamblu. Când citești această carte concentrează-te mereu la Dumnezeu și nu la oameni. Ia în considerare calitățile caracterului Său. Dacă ai fi un evreu eliberat de sclavie și ai citi această carte pentru prima dată, nu ai fi uimit de puterea lui Dumnezeu asupra creației? Sau de mânia Lui față de păcat? Sau de modul în care El și-a îndeplinit promisiunile? Când ești conștient de toate aceste caracteristici vei simți implusul să te închini... și te vei simți plin de speranță. Amintește-ți că Dumnezeu este puternic, credincios și drept. Iar dorința Lui, de a-și binecuvânta creația pe deplin, se va împlini cu siguranță. 

  1. Walter Bauer and others, eds., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 2d rev. ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 154.

Related Articles

Călăuzirea neobișnuită a lui Dumnezeu

Acum aproape 2000 de ani, Iosif și Maria călătoreau spre Betleem. Aproximativ 2040 de ani înainte, Iacov și Rahela, un alt cuplu care aștepta un copil, călătorea spre sud pe același drum. Rahela a dat naștere lui Beniamin, însă a murit imediat după naștere și astfel, Iacov a îngropat-o aproape de Betleem. (Genesa 35:19) Moarteà […]

Read More