De ce sunt atât de multe culte religioase?

Întrebare:

În orășelul meu cred că există sute de biserici creștine. Toate dintre ele pretind că învață ceea ce este corect. De ce avem atât de multe denominațiuni și cum îți dai seama care dintre ele este cea bună?

Răspuns:

Cred că sunt atâtea denominațiuni creștine câte interpretări ale Bibliei există. Însă, salvă Domnului, că toate au în comun ceva ce le unește și anume, Evanghelia lui Isus Hristos. Adesea, motivele pentru existența denominațiunilor sunt diferențele de stil, scop și personalitate. Trebuie să ne așteptăm la aceste diferențe în trupul lui Hristos și chiar să le apreciem.

Un astfel de exemplu este neînțelegerea dintre Pavel și Barnaba. Porivit pasajului din Fapte 15, Pavel și Barnaba au decis să se despartă, datorită neînțelegerii cu privire la Ioan, zis și Marcu. Cine avea dreptate: Pavel sau Barnaba? Cred că textul este ambiguu dintr-un motiv bun. Pavel era potrivit să conducă o lucrare cu oameni mai realiști, mai cu picioarele pe pământ, gata pentru orice. Pe de cealaltă parte, Barnaba era mai potrivit să conducă o lucrare de încurajare și salvare a oamenilor.

Așa cum a fost mai bine pentru Pavel și Barnaba să continue cu lucrări diferite, așa există astăzi denominațiuni care au stiluri diferite, perspective diferite asupra credinței, care atrag la rândul lor, diferiți oameni.

A fost greșit ca Pavel și Barnaba să se despartă? Nu. Cu toate acestea, erau oameni supuși greșelilor. Poate că nu și-au gestionat neînțelegerea atât de bine pe cât ar fi putut. Potrivit pasajului, ei au avut o neînțelegere „destul de mare”. (Fapte 15:39) Experiența lor este o atenționare pentru liderii bisericilor de a evita să-și gestioneze neînțelegerile cu prea multă ambiție și sarcasm.

În mod tragic, multe denominațiuni creștine s-au îndepărtat de rădăcinile lor spirituale și propovăduiesc doctrine care încalcă adevărul biblic. Autoritatea supremă pentru modalitatea corectă de a profesa credința creștină este Scriptura. Fii ca și creștinii din Berea care „ (…) Au primit Cuvântul cu toată rîvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa.” (Fapte 17:11)

Folosește Biblia ca standard pentru evaluarea diferitelor doctrine și politici ale unei biserici.

Dreptul de autor© rezervat in 2014 by Insight for Living, Inc. Toate drepturile rezervate in toata lumea.
Drepturile de autor pentru traducerea in limba română sunt rezervate © 2015 de Charles R. Swindoll, Inc. Toate drepturile rezervate în toată lumea.
Posted in Church.

Organizația Insight for Living Ministries își dorește să comunice cu excelență adevărurile Scripturii într-o manieră precisă, clară și practică, astfel încât oamenii să înțeleagă planul lui Dumnezeu pentru viața lor precum și cât de important este rolul lor de creștini autentici într-o lume nevoiașă, ostilă și disperată.