Faptele Apostolilor

Cine a scris cartea?

Titlul cărții Faptele Apostolilor vine din cuvântul grecesc „praxis”, un cuvânt folosit deseori în literatură creștină timpurie pentru a descrie faptele mărețe ale apostolilor sau ale altor credincioși însemnați. Acest titlu reflectă cu acuratețe conținutul cărții, care este o serie de vigniete ce înregistrează viețile apostolilor cheie (în special Petru și Pavel) în deceniile ce au urmat înălțării lui Hristos la ceruri.

Din vechime, Luca este identificat ca autor al cărții, fără urmă de îndoială. Cartea Faptele Apostolilor demonstrează o progresie clară de la Evanghelia după Luca, continuând exact din punctul în care evanghelia se termină. Un prolog străvechi la Evanghelia după Luca indică faptul că Luca a fost primul discipol al apostolilor, iar apoi un apropiat al lui Pavel[1]. Cartea Faptelor se desvoltă exact în această direcție, începând cu Petru și încheindu-se cu Pavel. Mai mult, pe anumite porțiuni către sfârșitul cărții Faptelor, Luca scrie la persoana întâia plural făcând referire la perioada în care a călătorit alături de Pavel prin Imperiul Roman (Fapte 16:10).

Care este perioada în care a fost scrisă cartea?

Faptele Apostolilor se încheie brusc cu Pavel în închisoare la Roma, așteptând să-și țină pledoaria de apărare în fața Cezarului. Merită să observăm faptul că în această istorie a bisericii creștine timpurii, Luca nu menționează nici moartea lui Pavel (64-68 e.n.), nici persecutarea creștinilor care s-a dezvoltat sub Nero (64 e.n.). Cel mai probabil Luca a terminat cartea înainte ca aceste evenimente să aibă loc, undeva între anul 60 și anul 62, cât timp Pavel era în închisoare așteptând răspuns la apelul său.

De ce este cartea Faptele Apostolilor importantă?

Faptele Apostolilor este singura carte din Biblie care înregistrează istoria bisericii imediat după înălțarea la cer a lui Isus. Ea ne oferă descrieri importante ale modului în care biserica a crescut și s-a răspândit din Ierusalim în restul Imperiului Roman. În doar trei decenii, un grup mic de credincioși înspăimântați, din Ierusalim, s-a transformat într-o mișcare de oameni care și-au dedicat viața lui Isus Hristos, activând la nivelul întregului imperiu. Cartea se termină într-o notă pozitivă, cu Pavel pe punctul de a prezenta evanghelia celui mai mare oficial guvernamental din imperiu – însuși împăratul Romei.

Care este ideea principală?

Cartea Faptele Apostolilor poate fi împărțită cu ușurință în două secțiuni, una care se ocupă în mod principal de misiunea lui Petru în Ierusalim și Samaria (Fapte 1-12), iar cea de-a doua parte care urmărește călătoriile misionare ale lui Pavel, prin Imperiul Roman (Fapte 12-28). Faptele Apostolilor este importantă deoarece înregistrează răspândirea evangheliei, nu doar geografic, dar și cultural. Conține tranziția de la evanghelia rostită exclusiv pentru o audiență evreiască – un grup mic cărora Petru le predica în camera de sus– la evanghelia neamurilor răspândită sub slujirea lui Pavel, în mod principal. Tranziția este cel mai bine ilustrată de viziunea lui Petru, cea în care aude o voce care îi spune „Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat” (10:15). Această viziune l-a condus pe Petru să împărtășească evanghelia cu mulți oameni dintre Neamuri. Lecția? Dumnezeu vrea ca mesajul Lui de mântuire și plin de speranță să ajungă la toți oamenii – „în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului” (1:8).

Cum se aplică aceste lucruri la viața mea?

De ce oportunități te poți folosi pentru a împărtăși evanghelia în zilele care urmează? Această întrebare ar trebui să răsune în mintea ta în timp ce citești cartea Faptele Apostolilor. În fiecare capitol, apostoli ca Petru și Pavel prezintă evanghelia într-un mod puternic persoanelor și grupurilor de oameni din jurul lor. Apostolii strălucesc de zel evanghelic în această carte, ilustrând o tranziție uimitoare de la discipolii Evangheliei deseori îndrumați greșit. În mod evident, credința apostolilor în moartea și învierea lui Isus a produs o schimbare clară în inimile lor prin puterea Duhului Sfânt. Prea des, viețile noastre nu reflectă o astfel de schimbare. Ne luptăm cu propriile temeri legate de modul în care ceilalți vor reacționa față de credința noastră, sau ne este frică să renunțăm la rutina noastră obișnuită suficient de mult timp cât să investim în viața altei persoane, care are nevoie de evanghelie. Lasă-te încurajat de Faptele Apostolilor în umblarea ta cu Dumnezeu, astfel încât să faci numele lui Hristos cunoscut cu îndrăzneala și zelul apostolilor.

  1. Helmut Koester, Ancient Christian Gospels: Their History and Development (Harrisburg, Pa.: Trinity Press International, 1990), 335. (Accessed on Google Books, March 25, 2010.)

Related Articles

Scrisoare din Corint

În timp ce Pavel cutreiera prin orașul-port Corint, simțurile lui erau invadate de aromele condimentelor exotice, în timp ce la urechile lui ajungeau frânturi din conversații în alte limbi. Mai mult ca sigur că Pavel dăduse și peste diverși oameni și diverse practici: de la marinari mai bădărani și negustori meticuloși până la bogați închinători […]

Read More

Un copac ce oferă adăpost

Cu puțin înainte de moartea lui, Samuel Taylor Coleridge a scris „Youth and Age” („Tinerețea și vârsta”) în care reflecta asupra anilor săi trecuți și asupra puterii pe care o avea în anii tinereții. Pentru mine, rândul cel mai emoționant din această carte neobișnuită este următoarea afirmație: „Prietenia este ca un copac ce oferă adăpost…” […]

Read More