Carnea: bună sau rea?

Cuvântul grecesc sarx, “carne,” are o paletă largă de înțelesuri, unele positive și altele negative. Sensurile pozitive, pot face referire la trupul fizic (Fapte 2:31), la umanitate în general (Ioan 1:14) sau la totalitatea creaturilor vii. (1 Petru 1:24) Ca parte a creației lui Dumnezeu, „carnea” în acest sens, este ceva bun. Însă, Pavel a folosit de cele mai multe ori acest termen în sens negativ, făcând referire la natura păcătoasă a umanității, după Cădere, precum și la inabilitatea noastră de a asculta prin forțele proprii. (Romani 7:18) OUn dicționar teologic nota: „ Fiecare ființă umană este sarx, și atunci când oamenii își pun încrederea în sarx cu acest sens, devine o putere care se opune lucrării Duhului Sfânt… Supunerea față de sarx nu este destin, ci vină. O viață orientată în jurul ei, o slujește și îi duce la împlinire gândurile.”1

  1. Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, and Geoffrey W. Bromiley, eds., Theological Dictionary of the New Testament, abridged ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 1005.

Luat din Michael J. Svigel, “Flesh: Good or Bad,” Let’s Talk about Our Walk, Part 2, in Supernatural Living in a Secular World. Copyright © 2009 Charles R. Swindoll, Inc. Toate drepturile rezervate în toată lumea.
Drepturile de autor pentru traducerea in limba română sunt rezervate © 2015 de Charles R. Swindoll, Inc. Toate drepturile rezervate în toată lumea.

Posted in Theology.

Michael J. Svigel are master în teologie în Noul Testament și doctorat în Studii Teologice de la Dallas Theological Seminary (DTS). În prezent, lucrează ca profesor asociat de Studii Teologice la DTS, predând Teologia și Istoria Bisericii. Înainte de a accepta poziția sa la seminar în 2007, a lucrat ca scriitor în departamentul Creative Ministries la Insight for Living Ministries. Mike și soția sa, Stephanie, sunt părinții a trei copii.