Pavând drumul către cunoașterea Bibliei

Biserica lui Hristos a luat-o pe un făgaș îngrijorător. Studiile arată că astăzi, creștinii știu mult mai puține lucruri din Biblie decât știau alții în trecut. Nivelul cunoștiințelor biblice a scăzut chiar și în rândul celor mai buni și străluciți. Administratorul de 20 de ani al unui colegiu creștin, a observat următorul lucru: „Presupunerea noastră acum, este că studenții care își încep studiile, nu știu nimic despre Biblie, și deci, noi trebuie să îi luăm de la cel mai elementar nivel.”¹ Ați înțeles? Colegiile creștine presupun că studenții care intră în primul an, nu știu nimic despre Biblie! Ce s-a întâmplat? De ce cunoașterea noastră colectivă în ceea ce privește Biblia a scăzut atât de dramatic în ultimele decenii?

Cel mai evident motiv este că, creștinii nu petrec la fel de mult timp citind și studiind Scriptura. Într-o lume în care există atât de multe tentații care se luptă pentru atenția noastră, Biblia se pierde adesea, în toată această învălmășală, chiar și în cazul acelora care își doresc sincer să o citească. Însă, Biblia accentuează importanța ascultării și cunoașterii Cuvântului lui Dumnezeu. (Psalmul 1:2; 119:11; 1 Timotei 4:13) Prin urmare, biserica lui Hristos trebuie să-și ia din nou angajamentul de a petrece timp citind, memorând și ascultând Cuvântul lui Dumnezeu. Părinții trebuie să încurajeze aceste obiceiuri evlavioase în copiii lor, la fel cum credincioșii trebuie să se încurajeze unul pe altul. Se pot găsi destule moduri creative în care se poate studia Scriptura.

De fapt, există un motiv mai adânc pentru problema noastră. Desigur, lumea aceasta este plină de lucruri care ne distrag. Însă, este mult mai ușor să ne uităm în exteriorul nostru pentru a identifica sursa problemei. Orice problemă cu care se confruntă biserica ar trebui să ne îndemne să ne cercetăm fiecare, în mod individual. Dacă nevoia noastră este să dobândim o cunoaștere mai bună a Cuvântului lui Dumnezeu, atunci trebuie să întrebăm ce ne motivează să cunoaștem Scriptura. Îndemnul ocazional al unui părinte sau al unui predicator respectat, poate avea un impact pe moment, însă nu pe termen lung. Nu! Adevărata noastră motivație de a căuta să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu vine dintr-un loc mult mai adânc, și anume maturitatea noastră spirituală înrădăcinată în dragostea pentru Isus. Atunci când Îl iubim pe Hristos în neprihănire, vom dori să trăim vieți în care El să-și găsească plăcerea, care reflectă dorințele Lui pentru noi și cel mai important, vieți, care descoperă altora faptul că noi Îl cunoaștem. Și pentru că Biblia este locul în care Dumnezeu s-a descoperit pe Sine, cunoașterea Scripturii devine cheia prin care putem crește în cunoașterea Lui.

Ar trebui să cunoaștem Scriptura mai bine pentru a putea crește spiritual? Sau ar trebui să creștem spiritual pentru a cunoaște Scriptura mai bine? Este vorba despre ambele. Haideți, să ne întoarcem de pe drumul pe care am luat-o, spre unul nou, clădit pe temelia unui angajament spiritual și a unei cunoașteri mai adânci a Cuvântului lui Dumnezeu. Doar atunci, putem fi cu adevărat oamenii acestei Cărți.

  1. Mark S. Krause, as quoted in Larry Fowler, Raising a Modern-Day Joseph: A Timeless Strategy for Growing Great Kids (Colorado Springs: David C. Cook, 2009), 29.

Copyright © 2011 by Insight for Living.
Drepturile de autor pentru traducerea in limba română sunt rezervate © 2015 de Charles R. Swindoll, Inc. Toate drepturile rezervate în toată lumea.

Posted in Bible and tagged , .

John Adair a absolvit la Dallas Theological Seminary și are doctorat în teologie. Lucrează la Insight for Living, unde a contribuit ca scriitor pentru studii biblice, programă online, broșuri și articole.